Facebook Twitter Google
Telefon 0505 870 29 12
Kategoriler
Otizmin Erken Belirtileri ve Yapılması Gerekenler

 

   Otizm tanısı sıklıkla belirtiler başladıktan yıllar sonra konulmaktadır.Tanı ölçütlerinin doğası,tanı araçlarının azlığı,bireye tanı koyma ve etiketleme kaygısı ile ailenin çekinceleri gibi nedenler geç tanı konulmasına ve müdahalenin de gecikmesine yol açmaktadır.Günümüzde otizm tanısı ortalama üç yaş civarında konulmaktadır. Erken ,yoğun ve çocuğa uygun amaç ve programlarla uygulanan kaliteli özel eğitim ile birlikte çocuğun varolan kapasitesini daha iyi kullanabildiği,problem davranışlarının en aza indirilebildiği ve yaşıtları düzeyinde gelişim özelliklerini yakalayabildiği görülebilmektedir.Bu nedenle erken farkındalık ve belirtilere karşı duyarsız kalmamak çocuk ve aile için büyük önem taşımaktadır.

   Belirtilerin yoğunluğu her çocukta farklı olmakla birlikte çocuğunuzda aşağıdaki belirtilerin hepsini veya birkaçını gözlemliyorsanız belirtilere karşı duyarsız kalmamalı ve bir çocuk nöroloğu veya çocuk psikiyatrisine başvurduktan sonra özel eğitime başlamalısınız.

 

 • Endişe verici şekilde sosyal ortamdan geri çekilme
 • Adına tepki vermeme
 • Akranlarına göre daha az gülümseme veya sosyal gülümsemenin olmaması
 • Gereksinimlerini belirtmek için değişik ağlamalar kullanmaması
 • Yaşına uygun sesler çıkarmaması veya hiç konuşmaması
 • Çevresindekilerin konuşmalarını anlamama
 • Kucağa alınmaya,sarılmaya tepki
 • Zayıf göz teması veya göz temasının hiç olmaması
 • Pasiflikten aşırı sinirliliğe doğru bir kayış gösteren davranış örüntüsü
 • Ebeveyne bağlanma örüntüsünün açık olmaması
 • Seslere karşı duyarsız kalması veya aşırı tepki göstermesi
 • Oyun ve etkileşime girme çabalarına duyarsız kalma
 • Sesli nesnelerden çok görsel nesnelerle ilgilenme
 • Yetişkinle veya akranlarıyla ortak dikkat geliştirememe
 • Hayali oyun kuramama
 • Jest ve mimiklerin olmaması
 • Kendi kendine taklit yapmama
 • Parmak ucunda yürüme